پاپی‌زاده، رئیس سازمان امور عشایر شد

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب پاپی‌زاده، رئیس سازمان امور عشایر شد مشاهده می کنید
عباس پاپی‌زاده بالنگان در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران