بررسی آخرین وضعیت ساخت واکسن کرونا در کمیسیون بهداشت

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب بررسی آخرین وضعیت ساخت واکسن کرونا در کمیسیون بهداشت مشاهده می کنید
کمیسیون بهداشت مجلس، آخرین وضعیت ساخت واکسن کرونا را بررسی می کند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران