توئیت آقای نماینده درباره روستای ابوالفضل اهواز

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب توئیت آقای نماینده درباره روستای ابوالفضل اهواز مشاهده می کنید

نماینده تهران در مجلس، حضور روز گذشته مأموران در روستای ابوالفضل اهواز را بر اساس گفته پرویز فتاح، مربوط به شکایت بنیاد مستضعفان ندانست.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران