بیانیه سه کشور اروپایی درباره نشست شورای حکام آژانس

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب بیانیه سه کشور اروپایی درباره نشست شورای حکام آژانس مشاهده می کنید
تروئیکای اروپایی بیانیه‌ای مشترک درباره نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران