پرورش بافت استخوان در چارچوب‌های ابریشمی!

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب پرورش بافت استخوان در چارچوب‌های ابریشمی! مشاهده می کنید

پژوهشگران پرتغالی سعی دارند با کمک یکی از ترکیبات موجود در ابریشم، به پرورش بافت استخوان کمک کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران