فوت یک نفر در آتش‌سوزی بازار پردیس

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب فوت یک نفر در آتش‌سوزی بازار پردیس مشاهده می کنید
کارگر آرایشگاهی که در بازار پردیس اقامت داشت، بر اثر دود ناشی از حریق در بازار پردیس یک، جان باخت.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران