گروه‌های جهادی مردمی «امر به معروف و نهی از منکر» راه‌اندازی می‌شود

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب گروه‌های جهادی مردمی «امر به معروف و نهی از منکر» راه‌اندازی می‌شود مشاهده می کنید
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران ضمن تشریح فعالیت‌های گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر گفت: این افراد نیروهای حاکمیتی نبوده بلکه متخصصان مردمی‌اند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران