خدمات ویژه‌ مرکز ارتباط با مشتریان بانک‌پاسارگاد (CRM)

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب خدمات ویژه‌ مرکز ارتباط با مشتریان بانک‌پاسارگاد (CRM) مشاهده می کنید
مشتریان بانک‌پاسارگاد می‌توانند موارد پیشنهاد، انتقاد، مغایرت، سؤال و شکایت خود را از طریق سامانه (CRM) ثبت و از نتیجه‌ی آن آگاه شوند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران