آثار کرونا بر اقتصاد ایران مشخص شد

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب آثار کرونا بر اقتصاد ایران مشخص شد مشاهده می کنید
بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی به صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته، گزارشی منتشر کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران