تاکید رئیس پارلمان عراق بر لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام در موعد مقرر

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب تاکید رئیس پارلمان عراق بر لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام در موعد مقرر مشاهده می کنید
رئیس پارلمان عراق خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در موعد مقرر شد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران