خراسان شمالی| دانشگاه فنی و حرفه‌ای با 4000 نفر کمبود اعضای هیئت علمی مواجه است

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب خراسان شمالی| دانشگاه فنی و حرفه‌ای با 4000 نفر کمبود اعضای هیئت علمی مواجه است مشاهده می کنید
گروه استان‌ها-معاون دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: در حال حاضر تنها 1000 هیات علمی در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور فعالیت دارند که این در مقایسه با رقمی که می‌بایست داشته باشیم بسیار کم و ناچیز است.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران