سهام عدالت تعیین کننده کرسی‌های مدیریتی در مجامع آتی/ بازار سرمایه در انتظار مجامع شرکت‌های بزرگ/ سهام‌های بنیادی هنوز جای رشد دارند

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب سهام عدالت تعیین کننده کرسی‌های مدیریتی در مجامع آتی/ بازار سرمایه در انتظار مجامع شرکت‌های بزرگ/ سهام‌های بنیادی هنوز جای رشد دارند مشاهده می کنید

کارشناس بازار سرمایه گفت: سهام عدالت می تواند در مجامع تیر ماه تعیین کننده مدیریت برخی شرکت ها باشد و احتمالا بلوک های سهام عدالت برای حقوقی‌ها جذاب خواهد بود و در صورتی که درست مدیریت شود تاثیر منفی بر بازار نخواهد داشت.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران