خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست/کارگران پیگیر برگزاری جلسه مطابق ماده 41قانون کار هستند

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست/کارگران پیگیر برگزاری جلسه مطابق ماده 41قانون کار هستند مشاهده می کنید
رییس مجمع کارگران استان تهران با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست گفت: جلسه شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر با هدف بازنگری دستمزد سال 99 کارگران برگزار شود ،کارگران وضعیت خوبی ندارند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران