کرونا می‌خواست بگوید راه درمان دیگری برای این ۸۳ هزار زندانی بیابیم!

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب کرونا می‌خواست بگوید راه درمان دیگری برای این ۸۳ هزار زندانی بیابیم! مشاهده می کنید

کرونا موجب گردید تا دستگاه عدلیه تقریبا” تعطیل شود و بسیاری از دعاوی بعهده تعویق افتد. مردم از طرح دعاوی جدید پرهیز داده شوند. ضابطان کمتر جلب و احضار کنند. وکلا کمتر کار قبول کنند. کرونا به مردم و مدیران ما گفت: سرمایه‌های خود را برای طراحی «نظام» سلامت واقعی، نظام اجتماعی سلامت و بالنده، نظام اقتصادی پویا و الگوی صحیح زندگی فردی به کار گیریم تا ویروس‌های بلاخیز ان‌ها را تهدید نکند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران