درخواست شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در لیبی

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب درخواست شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در لیبی مشاهده می کنید
شورای امنیت سازمان ملل متحد آتش‌بس فوری در لیبی را خواستار شد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران