کرونا به گینه بیسائو هم رسید

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب کرونا به گینه بیسائو هم رسید مشاهده می کنید
وزارت بهداشت گینه بیسائو هم نخستین موارد ابتلا به کرونا را در این کشور تأیید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران