گفتگوی ظریف با وزرای خارجه کرواسی و ارمنستان

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب گفتگوی ظریف با وزرای خارجه کرواسی و ارمنستان مشاهده می کنید
وزیر امور خارجه امروز به صورت تلفنی با وزرای خارجه کرواسی و ارمنستان گفتگو کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران