سپاه تا پایان بحران شهرستان خلخال در کنار مردم خواهد بود

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب سپاه تا پایان بحران شهرستان خلخال در کنار مردم خواهد بود مشاهده می کنید
جانشین سپاه استان اردبیل گفت: سپاه تا پایان بحران به‌وجود آمده ناشی از بارش شدید برف و کولاک شدید در سطح شهرستان خلخال در کنار مردم خواهد بود.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران