صادرکننده‌ها مشوق نمی‌خواهند؛ به آنها هزینه اضافی تحمیل نکنید

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب صادرکننده‌ها مشوق نمی‌خواهند؛ به آنها هزینه اضافی تحمیل نکنید مشاهده می کنید
شافعی در مراسم تجلیل از صادر‌کننده‌های نمونه کشوری و استان خراسان رضوی گفت: صادرکننده‌ها اصلا مشوق نمی‌خواهند، حداقل کاری کنیم هزینه‌های پیش‌بینی نشده به آنها تحمیل نشود. ما با هیچ‌کدام از همسایه‌های خود از نظر صادرات قابل مقایسه نیستیم. اگر قاعده‌گذاری اصلاح نشود هیچ مشکلی درست نمی‌شود و مشکلات پابرجا خواهد ماند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران