هشدارهای هواشناسی به کشاورزان تا 27 بهمن

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب هشدارهای هواشناسی به کشاورزان تا 27 بهمن مشاهده می کنید
سازمان هواشناسی توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی کشاورزی را تا 27 بهمن ماه منتشر کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران