فلسطین|یورش نظامیان صهیونیست به مناطق کرانه باختری

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب فلسطین|یورش نظامیان صهیونیست به مناطق کرانه باختری مشاهده می کنید
نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به برخی مناطق در کرانه باختری اشغالی شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران