برخی ظرفیت‌های قانون اساسی را اجرا نکرده‌ایم

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب برخی ظرفیت‌های قانون اساسی را اجرا نکرده‌ایم مشاهده می کنید

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قانون اساسی ظرفیت‌هایی دارد که آن را اجرا نکرده‌ایم.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران