تصمیم قالیباف برای انتخابات از زبان احدیان

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب تصمیم قالیباف برای انتخابات از زبان احدیان مشاهده می کنید
طرح «مجلس نو» دنبال تغییر اساسی در ارکان حاکمیت و کارآمدی مجلس است و جریان اصولگرایی به لیست واحد خواهد رسید
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران