پوستر «یک کامیون غروب» رونمایی شد

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب پوستر «یک کامیون غروب» رونمایی شد مشاهده می کنید

پوستر فیلم یک کامیون غروب سومین فیلم ابوالفضل صفاری رونمایی شد.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران