اظهارات دو شاهدِ پرونده اوکراین‌گیت منتشر شد

در سایت محیط زیست استان تهران مطلب اظهارات دو شاهدِ پرونده اوکراین‌گیت منتشر شد مشاهده می کنید

اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا متن اظهارات دو شاهد در پرونده «اوکراین گیت» را منتشر کردند.
ممنون بابت بازدید از سایت محیط زیست استان تهران