نظر سنجیمهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

وضعیت آلودگی هوای تهران

نظرسنجی

مهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟

مهمترین چالش های زیست محیطی استان تهران را در کدام بخش میدانید؟
اولین رای: ‌یکشنبه‌، 25 مهر 1395 - 09:05
آخرین رای: ‌سه‌شنبه‌، 04 مهر 1396 - 14:42
پاسخ‌ها تعداد رای درصد
آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی 395 43.94
پسماندها 116 12.90
کمبود فضای سبز 94 10.46
حمل و نقل ناکارآمد درون شهری 294 32.70
جمع کل آرا 899 100 %

مناسبت ها و برنامه ها